Nahajate se na arhiviranem spletnem mestu 46. Tedna slovenske drame - za obisk aktualnega spletnega mesta, kliknite tukaj.

46. Teden slovenske drame

Torek, 17. februar 2015

Prijava predstav na 46. teden slovenske drame


Spoštovani,

čeprav se 45. teden slovenske drame še ni začel, vam v priponki že pošiljamo prijavnico za prihodnji, 46. teden slovenske drame. Če je le mogoče, vas prosimo, da nam prijave pošiljate hkrati s premiernimi uprizoritvami predstav, nastalih na podlagi slovenskih besedil. Obenem vas obveščamo, da smo selektorju Gregorju Butali podaljšali mandat za eno leto, zato vas prosimo, da ga redno obveščate o uprizoritvah.


Za Teden slovenske drame:
Mirjam Drnovšček
direktorica PG Kranj

-----------------------------


Prijava predstave na 46. teden slovenske drame.
Rok za prijavo je 31. oktober 2015.

Gledališče, gledališka skupina    
Naslov    
Odgovorna oseba    
Kontaktna oseba    
Kontaktna oseba za tehnične zadeve    
Telefon    
GSM    
e- pošta    
spletna stran    

Avtor besedila    
Naslov predstave    
Koproducent    
   
Režiser    
Dramaturg    
Scenograf    
Kostumograf    
Avtor glasbe    
Koreograf    
Drugi sodelavci:    
   
Igralska zasedba:    
   
   
Datum premiere    
Trajanje predstave in število odmorov    
Ali je potrebna vaja?    
Želeni termin nastopa:    
Število sodelujočih:    
-     igralci    
-     tehnika    
-     ostali    
-     skupaj    
Odrske zahteve (velikost odra)    
Čas postavljanja (scena, luč)    
Čas podiranje (scena, luč)    
Tehnične posebnosti predstave    
   
Ostale pripombe povezane z gostovanjem v Kranju    Prijavi priložite:
-     predračun za gostovanje predstave v Kranju,
-     izbor kritik,
-         tri (3) gledališke liste,
-       štiri (4) fotografije predstave (velikosti vsaj 1,5 MB) po e-pošti na naslov: info@pgk.si,


S prijavo predstav(-e) se gledališče obvezuje, da jo (jih) bo realiziralo v sklopu 46. tedna slovenske drame.
Nepopolno prijavo lahko organizator zavrne. Organizator gostujoči ekipi nudi vse svoje tehnične zmogljivosti. Podatki o tem so na voljo na spletni strani www.pgk.si.

Prosimo vas, da pri prijavljenih predstavah upoštevate uprizoritvene možnosti na našem odru oziroma, da predstavo priredite za gostovanje v Prešernovem gledališču Kranj.

Organizator TSD vsakemu gledališču oziroma gledališki skupini poravna stroške, ki bodo nastali neposredno v zvezi s sodelovanjem na TSD.

Organizator TSD ne poravna izdatkov za:
-     nadurno delo sodelujočih,
-     izdatkov za kilometrino posameznikov,
-     posebnih honorarjev umetniških ustvarjalcev predstave,
-     izpada dohodka zaradi gostovanja,
-     in drugih stroškov, ki niso neposredno nastali zaradi gostovanja.

Selektor 46. tedna slovenske drame je Gregor Butala. Prosimo, da mu omogočite ogled prijavljenih predstav (naslov: Gregor Butala, Dnevnik d.d., Kopitarjeva 2, 1510 Ljubljana, e-pošta: gregor.butala@dnevnik.si).

Gledališča oziroma gledališke skupine, ki prijavljajo predstavo(-e), morajo kriti stroške selektorjevega ogleda prijavljenih predstav. Selektor naj bi v tekmovalni program izbral od 6 do 8 predstav, v spremljevalni pa 3 do 5 predstav.

Izpolnjene, podpisane in ožigosane prijavnice skupaj s prilogami in pripisom "Prijava predstave na
46. TSD) pošljite po pošti na naslov:

Prešernovo gledališče Kranj
Glavni trg 6
4000 Kranj

Izpolnjene prijavnice pošljite tudi v elektronski obliki na naslov info@pgk.si.

Rok za prijavo je 31. oktober 2015.V Kranju, 17. 2. 2015
Za Teden slovenske drame:

Mirjam Drnovšček
direktorica Prešernovega gledališča Kranj

 


Iskalnik