Nahajate se na arhiviranem spletnem mestu 46. Tedna slovenske drame - za obisk aktualnega spletnega mesta, kliknite tukaj.

46. Teden slovenske drame

Nagrada za mladega dramatika

Prešernovo gledališče na Tednu slovenske drame od leta 2012 podeljuje tudi nagrado za mladega dramatika. Zanjo konkurirajo nova slovenska dramska besedila avtorjev, starih do trideset let.

Rok za oddajo dramskih besedil je 30. november tekočega leta.

RAZPISNI POGOJI
1.     Avtor, ki konkurira za nagrado za mladega dramatika, ne more istočasno poslati istega besedila na natečaj za nagrado Slavka Gruma.
2.     Dramsko besedilo mora biti namenjeno gledališki uprizoritvi za odraslo občinstvo.
3.     Avtorji lahko popravljeno ali spremenjeno različico dramskega besedila, ki je že konkuriralo za nagrado za mladega dramatika, na razpis prijavijo samo še enkrat.
4.     Avtorji poslanih dramskih besedil morajo svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov in poštno ter telefonsko številko) predložiti posebej, v zaprti kuverti.
5.     Avtorji s prijavo organizatorju dovolijo objavo imena in uporabo prijavljenega besedila v sklopu prireditev Tedna slovenske drame in se v ta namen odrečejo avtorskim pravicam.

Dramatiki morajo poslati tipkopis besedila v šestih (6) vezanih izvodih na naslov:
Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, s pripisom "za nagrado za mladega dramatika", ter 1 (en) izvod na elektronski naslov pgk@pgk.si.

 


Iskalnik