Nahajate se na arhiviranem spletnem mestu 46. Tedna slovenske drame - za obisk aktualnega spletnega mesta, kliknite tukaj.

46. Teden slovenske drame

Razpis za nagrado Slavka Gruma

Natečaj za nagrado Slavka Gruma
 

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator Tedna slovenske drame vsako leto objavlja razpis za

NAGRADO SLAVKA GRUMA
za najboljše slovensko dramsko besedilo.

Za nagrado Slavka Gruma tekmujejo slovenska dramska besedila, poslana na natečaj v razpisnem letu, in na predhodnem Tednu slovenske drame nominirana besedila.

Rok za oddajo dramskih besedil je 30. november tekočega leta.

RAZPISNI POGOJI
1.     Avtor, ki konkurira za nagrado za mladega dramatika, ne more istočasno poslati istega besedila na natečaj za nagrado Slavka Gruma.
2.     Dramsko besedilo mora biti namenjeno gledališki uprizoritvi za odraslo občinstvo.
3.     Avtorji lahko popravljeno ali spremenjeno različico dramskega besedila, ki je že konkuriralo za nagrado Slavka Gruma, na razpis prijavijo samo še enkrat.
4.     Avtorji poslanih dramskih besedil morajo svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov in poštno ter telefonsko številko) predložiti posebej, v zaprti kuverti.
5.     Avtorji s prijavo organizatorju dovolijo objavo imena in uporabo prijavljenega besedila v sklopu prireditev Tedna slovenske drame in se v ta namen odrečejo avtorskim pravicam.

Dramatiki morajo poslati tipkopis besedila v šestih (6) vezanih izvodih na naslov:
Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, s pripisom "za nagrado Slavka Gruma", ter 1 (en) izvod na elektronski naslov pgk@pgk.si.

Iskalnik